آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی دکتر حسن ساکی

آزمایشگاه

اشتراک با دوستان

خوزستان - اهواز - خیابان نادری - خیابان خوانسخری ( فردوسی ) جنوبی - کوچه بن بست - روبرو پاساژ نظامی - طبقه همکف - شماره تماس:۰۶۱۳۲۲۹۱۰۵ - ۰۶۱۳۲۹۲۱۳۴۳ تلفکس : ۰۶۱۳۲۹۲۱۳۴۲

تایم طب‌های غیر فعال

%
تخفیف
کد تخفیف :
خریدهای من